فردریک شوپن

فردریک شوپن و داستان مارش مراسم خاکسپاری اش

چرا باید داستان مارش مراسم خاکسپاری فردریک شوپن را بدانید؟! پشت هر قطعه ای احساساتی نهفته هست و معمولا این احساسات ناشی از احوال هنرمند در شرایط خاص است. ممکن است هنرمندی به خاطر مشکلات اجتماعی، فشار روحی و وظیفه انسانی که احساس می کند، نغمه سرایی کند یا ممکن است با یک حادثه که …

فردریک شوپن و داستان مارش مراسم خاکسپاری اش ادامه »