حانیه اسماعیلی نژاد

انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا اثری از ویکتور فرانکل

در این نوشته قصد داریم به معرفی کتاب انسان در جستجوی معنا اثری زیبا از ویکتور فرانکل بپردازیم و با هم بخش هایی کوتاه از این کتاب را مطالعه کنیم. امیدواریم که این نوشته مثمر ثمر واقع شود.